kürtaj izmir
izmir kürtaj

KÜRTAJ İZMİR

kürtaj izmir

izmir kürtaj yapan doktorlar

Kürtaj nedir?

Kürtaj veya küretaj (rahim tahliyesi) rahim içindeki bir gebeliğin 10. haftadan önce sonlandırılmasıdır.

Anne adayının sağlığını riske atan hastalıkların varlığında, doğacak bebeğin yaşamla bağdaşmayan anomalilere sahip olması durumunda 10. haftadan sonra da, yetkili kurulların izni alınarak, gebelik sonlandırılır. Ayrıca bebeğin kalp atışlarının durması (missed) durumunda da her haftada gebelik sonlandırılabilir.

Kürtaj yasal sınırlar içinde kadınlara verilmiş bir haktır. Yapılan işlem doktor ve hasta arasında kesinlikle gizli kalmaktadır.

Bu işlemin uygulanması sadece kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca yapılmalıdır. Her cerrahi işlem gibi kürtaj işleminin de belli riskleri mevcuttur ve komplikasyon yaşanması durumunda uzman tarafından değerlendirmesi gereklidir.

Ayrıca düşük sağlayan ilaçlar hekim takibinde uygulanmaması durumunda inkomplet abortus (tamamlanmamış düşük) durumuna yol açarak ciddi kanama ve enfeksiyonlara yol açabilmektedir.

Kürtaj işlemi için evli olan kadınlarda, hem kendisinin hem de eşinin onayının alınması gerekir iken, 18 yaşının üzerindeki bekar kadınlar için kendi istekleri ile gebeliğin sonlandırılması mümkündür.

Kürtaj öncesi  gebeliğin ultrason ile değerlendirmesi çok önemlidir. Gebeliğin rahim içinde olduğu görülüp dış gebelik olasılığı ekarte edilmelidir. Gebelik kesesinin yerleşimi, büyüklüğü tespit edilerek işleme başlamak gerekir.

Kürtaj işlemi hem genel hem de lokal anestezi altında uygulanabilen bir işlemdir. Genel anestezi anestezi uzmanı tarafından hastanın kolundan damar yoluna yatıştırıcı ilaç uygulaması ile yapılır. Lokal anestezi  ise rahim ağzının her iki yanındaki sinirlerin uyuşturulması ile yapılır.

Ancak özellikle rahim ağzının genişletilmesi sırasında, hiç doğum yapmamış ve daha önce sezeryanla doğurmuş kadınlarda ağrı hissi yaşanabilir. Bu durumlarla karşılaşılmaması için hafif doz genel anestezi  genellikle tercih edilir.

Hastanın ilk kürtaj deneyimi  ise veya daha öncesinde doğumunu sezeryanla yapmışsa  genel anestezi  eşliğinde kürtaj işlemi önerilir. Genel anestezi uygulanacaksa işlemden  4 saat önceye kadar hastanın birşey yiyip içmemesi  gerekir. Ancak hastanın daha önceden birden fazla kürtaj deneyimi varsa veya normal doğum yapmışsa kürtaj işlemi  lokal anesteziyle de yapılabilir.                                                                                

Kürtaj işlemi ortalama 5-10 dakika sürer ve genel anestezinin etkisi 20 dakika devam etmektedir. Hastalar  yarım saat dinlendirildikten sonra kürtaj işleminin uygulandığına dair hiçbir belirti olmadan evlerine  gidebilmektedirler. İşlem sonrası  antibiyotik, ağrı kesici, gerektiğinde kanama azaltıcı ilaçlar reçete edilir. 

Kürtajı  takiben vaginal kanama çok az olur. Bazen kanama bir hafta kadar sürebilir. Kürtaj yaptıran hasta 35-40 gün sonra adet olmaya başlar.

Kürtajı  takiben kontrole kadar olan 10 günlük sürede cinsel ilişkiye girilmemelidir. Kürtaj sonrası ağrı hemen hemen hiç olmaz, olursa da ağrı kesicilere yanıt veren bir ağrıdır.

Kürtaj yaptıran birinin  %99.9 tekrar hamile kalmasında bir sorun çıkmaz. Ancak kürtaj esnasında  rahim delinmesi , kürtaj sonrası enfeksiyona bağlı tüplerin tıkanması veya rahim yapışması  gibi durumlar söz konusu olursa tekrar hamile kalmakta zorluklar yaşanabilir. Bu durumlarda da tedavi  edildikten sonra hamilelik mümkün olmaktadır.

Kürtaj öncesi dikkat edilmesi gereken konular şöyle sıralanmaktadır.

İşlemin yapılacağı sağlık merkezine yanınızda refakatçi ile gidiniz. Tıbben yardıma ihtiyacınız olmasa bile yanınızda birinin olması kaygınızı azaltacaktır. İşlem öncesinde dört saat süreyle yiyecek ve içecek tüketmeyiniz. İşlem sonrasında araba kullanmanız anestezi ilaçlarının etkileri nedeniyle çok yerinde bir karar olmayacaktır. Ulaşım planınızı yaparken bunu göz önünde bulundurunuz.

Kürtaj işlemi nasıl yapılır?

Hasta uygun şekilde jinekolojik masaya alındıktan sonra eğer genel anestezi uygulanacak ise, anestezi uzmanı tarafından damardan verilen ilaçlar ile hastanın uyuması sağlanır. Hasta uyuduktan sonra masada pozisyon verilerek hazırlıklar tamamlanır.

Vajina ve rahim ağzı antiseptik ilaçlarla temizlenerek rahim ağzı sabitlenir. Ardından Hegar Buji adı verilen aletlerle rahim ağzı genişletilir. Genişleyen rahim ağzından pipetlere benzeyen özel aletler geçirilerek vakuma bağlanır. Vakumun yarattığı negatif basınçla rahim içine zarar vermeden gebelik kesesi dışarıya alınır. Gebeliğe ait tüm dokular vakum ile çekilerek temizlenilir.

Rahim içi tamamen temizlendiğinde vajina tekrar antiseptik ilaçlarla temizlenir. Kanama kontrolü yapılarak işleme son verilir. İşlem esnasında eş zamanlı olarak ultrason ile değerlendirmenin yapılması, gereksiz kazımalardan kaçınılarak daha az travma oluşmasına neden olmaktadır.

Kürtajın Riskleri nelerdir?

Kürtaj basit cerrahi işlemler arasında sayılmasına rağmen bazı komplikasyon risklerini beraberinde taşımaktadır.Bu işlemin uzman hekimlerce, tam donanımlı sağlık merkezlerinde uygulanması ile yaşanabilecek sıkıntılar ve riskler daha az görülecektir.

Dolayısıyla, konusunda uzmanlaşmamış insanlar tarafından yapılan, yeterli  teknik donanım olmayan yerlerde uygulanan kürtaj işlemleri komplikasyon riskini arttıracaktır.

Anesteziye bağlı riskler Lokal ya da genel anestezi altında yapılırken hastaların işlem öncesinde aç olmaları (dört saat) riski düşürecektir. Hastanın yaşı, genel durumu, sistemik hastalıklarının olup olmadığı gibi sorgulamalar hasta anestezi almadan önce yapılmalıdır. Uyutma İşlemin anestezi uzmanı tarafından uygulanması çok önemlidir.

Rahim delinmesi Kürtaj sırasında rahim duvarının delinmesi çoğunlukla kontrolsüz bir hareket yapılması sonrası oluşmaktadır. Sıklıkla bu delinmeler rahim ağzının Hegar Bujileri ile genişletilmesi sırasında oluşmaktadır. Çünkü gebelikte rahim daha yumuşaktır ve kolayca delinebilir. Hekim işlem sırasında sakin ve dikkatli davranmak zorundadır.

Rahimin delinmesi durumunda işleme son verilerek hasta takibe alınır. Kanama olmaması ya da komşu organların yaralanmaması durumunda çoğunlukla hiçbir cerrahi işleme gerek kalmadan  hasta takip edilebilir.

Parça kalması  Kürtaj sonrasında en sık rastlanan komplikasyondur. Parça kalması durumunda kanama devam eder, enfeksiyon riski artar. Kürtaj sırasında ultrason değerlendirmesi yapılması ile parça kalması riski azalmaktadır. Enfeksiyon Kürtaj sonrası gelişen enfeksiyonlar yaklaşık bir hafta sonra gelişir.

Özellikle kürtaj sonrası antibiyotik kullanmayan, erken cinsel ilişkiye giren hastalarda enfeksiyon görülme olasılığı artmaktadır. Gelişen enfeksiyonlar rahim ve tüplerin yapışarak tıkanmasına yol açarak doğurganlığın kaybedilmesi riskine neden olabilmektedir.

Rahim içi yapışıklıklar Kürtaj sırasında yapılan kazıma işleminin fazla uygulanması ile rahim içinde yapışıklıklar oluşabilmektedir. Bu yapışıklıklar adet kanamasında düzensizliklere, rahim içinde kan birikmesine, düşüklere ve kısırlığa neden olabilmektedir. Rahim içinde  yapışıklıklar oluşması  durumunda histeroskopik cerrahi ile bu yapışıklıklar açılabilmektedir.

Tekrar Hamile Kalabilirmiyim?

Kürtaj sonrası en merak edilen konu gelecekte planlanan gebeliklerin bu işlemden etkilenip etkilenmeyeceğidir. Doğal olarak mevcut gebeliğin sonlandırılmasında karar verilmiş olsa da, gelecekte hamile kalmak çoğu kadının beklentisidir.

Günümüzde geçmişteki metal aletlerin aksine vakum (yumuşak kanüller) kullanılarak işlem uygulanmakta ve  rahim içinde minimal travma ile gebeliğin sonlandırılmasını sağlamaktadır. Ancak yine de kürtaj sonrası görülebilecek enfeksiyon, rahim içi yapışıklıklar gibi riskler göz önünde bulundurulmalıdır.

Komplikasyonlar, tüm cerrahilerde olduğu gibi öncelikle yapan cerrahın becerisi  ve özeni ile ilgilidir. Eğer cerrah steril şartlar altında çalışmıyorsa, gereksiz yere rahim içini fazla kazıyarak travmatize ediyor ise riskler normal olarak artacaktır.

Ayrıca kürtaj işleminin ultrason eşliğinde yapılması da riski azaltacaktır. Tüm bu kriterler yerine getirildiğinde, kürtaj sonrası komplikasyon oranı çok düşüktür ve kürtaj sonrası hastalar güvenle gebe kalabilmektedir.

Genel anlamda kürtaj ya da diğer adı ile küretaj, rahim içerisinden doku almayı ifade eder.
Çoğunlukla rahim içindeki gebeliğin sonlandırılması amacıyla uygulanır.
Bunun dışında tanı amacıyla biyopsi ve tedavi amacıyla da uygulanabilir ki biz bu durumda genelde bu işleme Probe Küretaj deriz.
İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması maksadıyla gerçekleştirilen kürtaj, yasalara göre son adet tarihinden itibaren 10 hafta ile sınırlıdır.
Buna yasal tahliye denir. Yasalara uygunluk gereği bu işlemi sadece kadın doğum uzmanları (jinekolog) yapmakla yetkilendirilmiştir.
Yapılan kürtaj işlemi, doktor hasta gizliliği esasına dayanarak gizli kalmaktadır.
Eğer anne adayının ciddi bir hastalığı söz konusu ise,
hamilelik ciddi bir risk oluşturuyorsa ya da hamileliği için zararlı ve
kendisinin mutlaka kullanmak zorunda olduğu ilaç varsa hastaya tedavi amaçlı kürtaj yapılabilir.
Kürtaj işlemi için birden fazla doktorun onay raporunun gerekli olduğu sağlık kurulu raporlarına ihtiyaç vardır.
Gebelik süresinde bebekte ileri derecede bir sakatlık ya da kalp atışının alınamaması gibi durumlar olduğunda da yine tedavi amaçlı kürtaj denilen prosedür uygulanır.
İşleme geçmeden önce genel anlamda bir ultrason ile hamileliğin büyüklüğü, rahim içerisindeki yerleşimi tespit edilir.
Kürtaj esnasında hastanın durumuna ve ya tercihine göre genel ya da lokal anestezi uygulanır.
Genel anestezi uygulaması yapılacak ise, operasyondan 4 saat önceden başlayan süreçte hastanın bir şey yememesi ve içmemesi gerekmektedir.
Kişinin eğer ilk kürtajı gerçekleşecek ise ya da önceki doğumu sezeryanla olduysa genel anestezi ile kürtaj işlemi önerilmektedir.
Fakat hastanın daha öncesinde birden çok kürtaj tecrübesi varsa ya da normal doğum yapmışsa kürtaj lokal anestezi ile de olabilir.
Lokal anestezide kişinin rahim ağzı bölgesinde uyuşturucu ilaç uygulaması yapılır.
Genel anestezi uygulamasındaysa bir anestezi uzmanı tarafından hastanın kolundan damar yolu vasıtası ile uyuşturucu ilaç tatbiki yapılır.
Rahim yapısı mutlaka kürtaj öncesinde bir jinekoloji muayenesiyle değerlendirilir. Kürtaj çok uzun süreli bir işlem değildir.
Yaklaşık 5 ile 15 dakika arasındaki süreçte gerçekleştirilir.
Lokal anestezi ile yapılmış bir kürtajda hasta kişi ortalama 15 dakika sonra, eğer hastaya genel anestezi uygulanmışsa ortalama 30 dakika sonra evine gönderilir.
Ağrı kesici, antibiyotik, gerekliyse kanama azaltıcı ilaçlar önerilmekte olup,
bu önerilerin ameliyat sonrasında enfeksiyon kapılmaması için dikkatli biçimde uygulanması hastadan beklenir.
Yaklaşık bir hafta sonrasında rahim durumu gözlenmesi için hasta kontrole çağrılır.

Kürtaj nasıl yapılmalıdır konusu hakkındaki yazımız yakında yayınlanacak

İletişim Bilgileri

Jinekolog Operatör Doktor Ali Şahin KALENDER

Adres: Rüştü Şardağ Cad. No : 44 Daire : 2 - Karşıyaka - İZMİR

Tel: (0232) 367 22 67